Gasdetectie kan jou het leven redden

Werken met gevaarlijke stoffen is niet zonder risico’s. We horen steeds vaker dat mensen die jarenlang bepaalde werkzaamheden hebben uitgevoerd op latere leeftijd longziektes of vormen van kanker ontwikkelen. Het blijkt dat veel van de aangerichte schade pas veel later zichtbaar wordt. Daarom is het heel belangrijk om veilig te werken en je zelf niet bloot te stellen aan zulke stoffen. Ook op korte termijn kunnen bepaalde stoffen direct gevaar opleveren. Sommige chemische stoffen kunnen door het contact met zuurstof explosief of brandgevaarlijk worden. En dan hebben we het nog niet eens over de stoffen die de balans in de luchtkwaliteit verstoren. Sommige stoffen ‘eten’ de zuurstof op, zodat er in de ruimte waar gewerkt wordt steeds minder zuurstof is. Ook kan er zoveel koolmonoxide in de lucht komen dat het bloed niet meer staat is om de zuurstof goed op te nemen. Dit kan al binnen enkele minuten leiden tot een staat van bewusteloosheid en in het ergste geval: overlijden.

Overheidsregulering

De overheid is zich wel degelijk bewust van de gevaren van chemische stoffen en legt steeds vaker regels op die gericht zijn op veiligheid en preventie. In bijna alle gevallen zijn gasdetectie apparaten een verplichting. Deze detectie apparaten meten de luchtkwaliteit en geven indien nodig een waarschuwingssignaal af.

Wat kan ik zien op een gasdetector?

Over het algemeen zien we vier hoofdsoorten in gasdetectie apparaten. Er zijn de apparaten die meten of er gevaarlijke stoffen in een ruimte aanwezig zijn. Maar er zijn ook apparaten die dit niet alleen meten maar ook laten zien hoe hoog de concentraties ervan zijn. Dan zijn er nog gasmeters waar je op kunt zie hoe hoog het zuurstofgehalte in een ruimte is. En tot slot de meters die al deze functies tegelijkertijd hebben.