Outplacement

Veel (zieke) werknemers vinden het heel vervelend om thuis te moeten zitten. Wanneer ze dan horen dat ze niet meer in hun oude functie kunnen terugkeren is dit vaak een fikse tegenvaller die ze te verwerken krijgen. Gelukkig wordt er in de maatschappij steeds beter omgegaan met gevallen wanneer een werknemer niet meer terug kan keren in zijn/haar oude functie. Enkele jaren geleden is er namelijk outplacement in het leven geroepen. Outplacement zorgt ervoor dat een zieke werknemer in een andere functie terug kan keren in het bedrijf. In dit artikel geven wij u meer informatie over wat outplacement is en wat de mogelijkheden ervan zijn. Leest u dus snel verder!

Werken in een ander bedrijf

Bij outplacement wordt er gekeken of in een ander bedrijf een functie kunt bekleden die u aankan. Van outplacement wordt pas gebruik gemaakt als u wegens ziekte niet meer kunt functioneren binnen uw huidige functie. Het kan dus zijn dat u als administratiemedewerker na outplacement aan de slag gaat als buschauffeur. U heeft hier uiteraard zelf wel een keuze in. Het leuke van outplacement is dat meer dan 80% erg tevreden is over zijn/haar nieuwe functie.

Zet u in voor outplacement

Wanneer u er samen met uw werkgever voor kiest om een outplacementtraject aan te gaan zal u zich als werknemer hier goed voor moeten inzetten. Naast dat uw werknemer verplichtingen heeft , heeft u als werknemer deze ook! Uiteindelijk zal er een dossier bijgehouden moeten worden waarin beschreven staat wat werknemer en werkgever gedaan hebben aan de re-integratie van een medewerker.

Bekijk de mogelijkheden

Zit u langdurig thuis en bent u er aan toe om weer aan de slag te gaan? Bekijkt u dan eens de mogelijkheden voor outplacement. De kans is erg groot dat u uiteindelijk weer aan de slag kunt gaan binnen een andere functie! Kijk daarom vandaag nog welke kansen er voor u liggen!